Home

Co to jest ryba? Każdemu z nas słowo to kojarzy się chyba w jakiś określony sposób. Jedni widzą ją w postaci smukłego rekina, inni jako grupę jaskrawych rybek przemykających wśród rafy koralowej w wodach tropikalnych, jeszcze inni błędnie kojarzą z tym słowem wieloryby i delfiny, które przecież są wodnymi ssakami. Ryby to w rzeczywistosci ogromna i wielce zróżnicowana grupa fascynujących stworzeń, tak jak nikt inny przystosowanych do życia w wodzie. Ryby można podzielić na trzy główne grupy, z których każda (wskazuje na to zewnętrzna i wewnętrzna budowa ciała) powstała całkowicie odrębną drogą ewolucji. Pomiędzy tymiż grupami występują różnice tak dużże jak np. pomiędzy gadami i ssakami. Niemniej można jednak dokonać pewnych uogólnień. Bardzo duża większość ryb żyje tylko w wodzie, oddych za pomocą skrzeli, ciało ma pokryte łuskami i pływa dzięki płetwom. Wszystkie ryby należą do kręgowców, czyli mają rozbudowany wokół kręgosłupa szkielet wewnętrzny, a nie zewnętrzną osłonę w postaci np. muszli czy pancerzyka. Kręgowce podzielić można na pięć dużych grup: ryby, płazy, gady, ptaki i ssaki. Każdy z nas zdaje sobie sprawę z różnorodności czterech ostatnich grup. A przecież ryby obejmują prawie tle samo gatunków, co pozostałe cztery grupy razem wzięte – około 21000!

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.